Disclaimer

banner theo veld

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.theoveldverzekeringen.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze site: www.theoveldverzekeringen.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren .Theo veld Verzekeringen Schaijk BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ( ongestoord ) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekend dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op degelijke websites is door Theo veld Verzekeringen Schaijk BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken.

Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV behoudt zich het recht intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s ). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen.

Theo veld Verzekeringen Schaijk BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland    

Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV

VerzekeringsmaatschappijenDe Amersfoortse


CZ Verzekeringen


Nedasco


Stad Holland


Turien en Co


NH1816


Klaverblad


ASR


Europeesche


DELA


SAA


Menzis


Avero

Neem contact op

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen:

Theo Veld Verzekeringen
Munstraat 10
5374PG Schaijk

T: 0486 - 46 26 22
F: 0486 - 46 00 45
M: 0646 - 07 47 13