Dienstenwijzer

banner theo veld

Dienstenwijzer van: Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV

A. Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).

Het gaat hier om de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Ons kantoor heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

De complete tekst van deze gedragscode kunt u o.a. vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl

B. Wie zijn wij?

Theo Veld Verzekeringen Schaijk BV is een op 12-09-2005 opgericht assurantiekantoor dat particulieren (en bedrijven)* helpt bij het vinden en afsluiten van schadeverzekeringen.

Ons adres is:

Munstraat 10 5374PG Schaijk.

Tel: 0486-462622

Fax: 0486-460045

E-mail   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.theoveldverzekeringen.nl

 

C. Wat doen wij?

 

1.        Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.        Specifiek

a. wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;

b. wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;

c. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen    

   doorgeven op de polis;

d. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

D. Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.

3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.

   Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

 

E. Onze bereikbaarheid.

 

 

  1. Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 18.00geopend en bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr.tel. 0486-462622.
  2. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.*
  3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.*

F.  De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeringsmaatschappij de premie incasseert. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

G. Onze relatie met verzekeraars.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren.*

Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar*.

Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

H. Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

I. Onze kwaliteit

  1. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17181509.
  2. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20026229.     
  3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  4. Wij zijn aangemeld bij de AFM. (Autoriteit Financiële Markten)

J. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 – 3338999, fax 070 – 3338900, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; www.klachteninstituut.nl.

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.

L. Versie 2, opgesteld 16-09-2013 te Schaijk.

VerzekeringsmaatschappijenDe Amersfoortse


CZ Verzekeringen


Nedasco


Stad Holland


Turien en Co


NH1816


Klaverblad


ASR


Europeesche


DELA


SAA


Menzis


Avero

Neem contact op

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen:

Theo Veld Verzekeringen
Munstraat 10
5374PG Schaijk

T: 0486 - 46 26 22
F: 0486 - 46 00 45
M: 0646 - 07 47 13