Uw verzekering

banner theo veld

Uw verzekering

Hieronder treft u een overzicht van alle verzekeringen die Theo Veld Verzekeringen u kan aanbieden.

Zorgverzekering

20150716 132451

Theo Veld, adviseur zorgverzekeringen

Naast individuele zorgverzekeringen op maat is Theo Veld Verzekeringen gespecialiseerd in collectieve verzekeringen voor werkgevers en hun personeel.
Collectieve zorgverzekeringen zijn voor zowel werkgever als werknemer gunstig.                

Voordelen werkgever:                

  • Uw personeel heeft een zo gunstig mogelijk pakket tegen de voordeligste premie.                 
  • Als secundaire arbeidsvoorwaarde een mooi gebaar      naar U werknemers.                 
  • Het ontlasten van alle administratieve zorgverzekeringszaken.                 
  • Eventueel spreekuur op locatie.                 
  • Directe peroonlijke service.                 


Voordelen werknemer:                

  • De scherpste premie.                 
  • Uitgebreide dekking.                 
  • Persoonlijke service.                 
  • Optimale begeleiding het gehele jaar.                 


Theo Veld Verzekeringen, goede zorg is een hele zorg minder.

 

Waarom een verzuimverkering?

De Nederlandse overheid werkt de laatste jaren hard aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook met een verzuimverzekering is het belangrijk het ziekteverzuim terug te dringen. Een belangrijk instrument hierbij is het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever. Per 1 maart 1996 is daarom de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling verplichting Bij Ziekte ( WULBZ ) ingegaan en per 1 januari 2004 de wet verlenging doorbetalingsverplichting. U bent wettelijk verplicht om 70 procent van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel ( collectieve) arbeidsovereenkomsten is 100 procent doorbetaling afgesproken ( eerste 52 weken). Een verzuimverzekering kan daarom van essentieel belang zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Voor de werknemer is het van belang te weten wat hij bij eventuele ziekte betaald krijgt. Indien het inkomen met 30% daalt kan dat voor veel huishoudens een probleem opleveren. Het is daarom van belang dat u uw werknemers hiervan op de hoogte brengt. U bent niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Dit is sterk afhankelijk van de financiële draagkracht van uw bedrijf. Indien U ervoor kiest om het verzuim van uw personeel te verzekeren, heeft u de keuze uit twee verzekeringsvormen: de conventionele verzuimverzekering en de stop-loss verzuimverzekering.

Na twee jaar wordt de werknemer gekeurd door het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Naar aanleiding van deze keuring kan een werknemer in aanmerking komen voor een WGA uitkering ( bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid ) of een IVA uitkering ( bij geen of nauwelijks arbeidsgeschiktheid). Het UWV betaald deze uitkering aan uw ex-werknemers.

Een ziekteverzuimverzekering is met name interessant voor het MKB. Als een werknemer in dienst bij een midden of klein bedrijf ziek wordt, dan zal dat in de regel grotere ( financiële) gevolgen hebben dan een verzuimende medewerker bij een grotere onderneming. Daarnaast hebben bedrijven in het MKB-segment meer behoefte aan ondersteuning tijdens ziekte door een verzekeraar en/of arbo dienst. Grotere bedrijven hebben de benodigde expertise vaak zelfs in huis.

Waarom een schadeverzekering?

 


20150716 132517

Ton Manders, adviseur schadeverzekeringen 

Iedereen loopt het risico dat hem iets naars overkomt. Sommige van deze risico’s kunnen we aan, andere hebben zo’n impact dat we deze risico’s het liefst verzekeren. Het risico zelf kan niet worden verzekerd, maar wel de ( financiële) gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het vergoeden van de schade aan uw woning na een brand, het vergoeden van de inboedel na een diefstal, of de ziektekosten na een opname. Door deze risico’s te verzekeren komt u niet onverwacht voor extreme kostenposten te staan, maar kunt u dit risico delen met anderen die een vergelijkbaar risico lopen. Sommigen zullen wel aanspraak maken op de verzekering, terwijl anderen dit ( gelukkig) nooit hoeven te doen. Door te verzekeren spreidt u dus het risico van een enorme financiële tegenvaller. Als tegenprestatie dient u wel maandelijks of jaarlijks de verschuldigde premie aan de verzekeraar te betalen.

Meer weten over:

-          inboedelverzekering

-          woonhuisverzekering

-          autoverzekering

-          reisverzekering

-          rechtsbijstandverzekering

-          aansprakelijkheidsverzekering

Wij vergelijken uw huidige verzekeringen graag met de meest voordeligste verzekeraars tegen de beste voorwaarden. Neem   vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden u de beste persoonlijke service, dat is de kracht van ons kantoor.

Waarom een reisverzekering?

Het is verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Bagage kan bijvoorbeeld zoek raken of worden gestolen, u kunt ziek worden of door omstandigheden eerder naar huis moeten. De kosten die deze problemen met zich meebrengen worden niet of maar deels vergoed in andere verzekeringen, zoals uw zorgverzekering. Met een reisverzekering dekt u deze risico’s af en kunt u met een gerust hart op reis gaan.

Als u in het buitenland hulp nodig heeft, brengt dit al snel hoge kosten met zich mee. Zo zijn in sommige landen ziekenhuiskosten een stuk duurder dan in Nederland, denk bijvoorbeeld aan Canada, Zwitserland, Amerika en ga zo maar door. Wanneer men in het buitenland naar een ziekenhuis moet, dan wordt men al snel verwezen naar een particulier ziekenhuis waarvan de kosten extra hoog zijn.

Een reisverzekering is een aanvulling op andere verzekeringen. Zo is een reisverzekering een belangrijke aanvulling op uw zorgverzekering. Niet alle zorgverzekeringen dekken medische kosten

In het buitenland of de vergoeding is begrensd. Meestal worden medische kosten in het buitenland

vergoed tot de in Nederland gebruikelijke tarieven. Ook bestaat er een verschil in vergoeding indien U binnen of buiten Europa op vakantie gaat .Als u dan in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt waar hogere tarieven gelden dan voor een soortgelijke behandeling in Nederland, krijgt U niet alle kosten vergoed . In dat geval kunt u aanspraak maken op uw reisverzekering. Heeft u een aanvullende zorg verzekering, dan kan het zijn dat de medische kosten in het buitenland daarin worden gedekt. Wij kunnen U precies adviseren of dat zo is.

TIP: Neem contact op met ons kantoor en wij kunnen U precies adviseren in hoeverre u voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Mocht u daarvoor goed of zelfs volledig zijn verzekerd, is het mogelijk de medische kosten niet mee te verzekeren in uw reisverzekering. Dit scheelt u premie op uw reisverzekering.

Naast medische kosten, krijgt u bij ziekte in het buitenland ook te maken met andere kosten. Reist u met een partner of kinderen, dan is die door ziekenhuisopname gedwongen langer te blijven. De onkosten hiervan worden in de reisverzekering vergoedt. Ook ziekenvervoer in het buitenland valt onder de reisverzekering.

In het ergste geval komt u in het buitenland te overlijden. Het vervoer van uw stoffelijk overschot naar Nederland wordt door alleen een reisverzekering vergoed. Behalve dat u of uw reisgenoten iets kan overkomen tijdens een reis, kan er ook thuis iets onverwachts gebeuren. Een familielid kan ernstig ziek worden of zelfs komen te overlijden. In zo’n geval wilt u natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Deze kosten zijn gedekt in uw reisverzekering.

Er zijn al met al heel wat redenen te noemen om een reisverzekering af te sluiten. Doet u het niet, loopt u het risico tegen hoge kosten aan te lopen. Theo Veld Verzekeringen kan door de jarenlange ervaring U het juiste pakket adviseren.

Waarom een uitvaartverzekering?

Laten we er niet omheen draaien: ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig. Het is goed daar even bij stil te staan. Wat voor uitvaart wil ik? En wat kost dat? Het treffen van een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is een hele zorg minder. Voor uzelf, maar meer nog voor uw familie en vrienden die achterblijven. Met een uitvaarverzekering voorkomt u dat zij voor de kosten opdraaien. En dat zij van alles moeten regelen terwijl hun hoofd daar dan helemaal niet naar staat.

Een uitvaart kost tegenwoordig al snel zo’n € 8000,00. Veel mensen denken: “Ach, later is er wel geld”. Maar vergeet niet: later kan ook eerder komen! Sowieso heeft lang niet iedereen zo’n bedrag voorhanden. Al met al reden genoeg om een uitvaartverzekering te overwegen. De DELA uitvaarverzekering, want deze biedt naast financiële zekerheid ook praktische zorg. DELA regelt en verzorgt namelijk de begrafenis of crematie. Geheel volgens uw wensen of die van uw nabestaanden. Daarvoor is op het moment van overlijden één telefoontje al voldoende.

De DELA Uitvaartverzorging garandeert bij overleden een bedrag voor een geheel verzorgde uitvaart. U bent niet gebonden aan een vastgesteld pakket, dus u hebt alle vrijheid om te bepalen hoe de uitvaart eruit moet komen te zien. Afscheid nemen kun je maar één keer doen. Daarom is het belangrijk dat het een mooie en goed verzorgde uitvaart wordt. Een dag die bijdraagt aan het verwerken van het verdriet en het vasthouden van herinneringen. We zien dan ook dat steeds meer uitvaarten in het teken staan van hoe iemand geleefd heeft. En dat mensen eerder gaan nadenken over de invulling van hun uitvaart.

Als de tijd daar is neemt DELA de nabestaanden alle zorg uit handen en regelt de uitvaart volgens uw wensen. Theo Veld Verzekeringen adviseert dat U de juiste verzekering kiest.

Verzekeringsmaatschappijen



De Amersfoortse


CZ Verzekeringen


Nedasco


Stad Holland


Turien en Co


NH1816


Klaverblad


ASR


Europeesche


DELA


SAA


Menzis










Avero

Neem contact op

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen:

Theo Veld Verzekeringen
Munstraat 10
5374PG Schaijk

T: 0486 - 46 26 22
F: 0486 - 46 00 45
M: 0646 - 07 47 13