Skip to main content

Ongevallenverzekering

Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De verzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke maar wel het financiële leed verzachten. Door het ongeval kan met voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Zoals financiering van een hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen etc. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk en komen in sommige gevallen terug.

In geval van blijvende invaliditeit of overlijden van de kostwinner kan er ook nog sprake zijn van een vermindering van het inkomen. U kunt deze financiële problemen voorkomen door het sluiten van de ongevallenverzekering. Daarmee wordt een uitkering gegarandeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden.