Skip to main content

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid welke u als bedrijf heeft ten opzichte van derden en ten opzichte van uw personeel, of schade veroorzaakt door  uw personeel tijdens diensttijd.  Alleen materiële- en letselschaden vallen onder de dekking van deze polis. Onder andere zuivere vermogensschade, schade door wanprestatie en contractuele aansprakelijkheid zijn uitgesloten van deze verzekering. Een juiste aansluiting op uw leverings- en handelsvoorwaarden is van belang.

De premie wordt bepaald op de hoedanigheid van uw bedrijf, uw loonsom en de geschatte omzet.
Aangezien er vele bedrijfstakken zijn, heeft elke polis zijn specifieke kenmerken welke voor uw bedrijfstak of beroep van toepassing is.