Skip to main content

Bedrijfsgebouwenverzekering

Het pand dat u bezit dient verzekert te worden tegen alledaagse risico's van brand, storm, waterschade, diefstal of aanrijding.
Een taxatie om de verzekerde herbouwwaarde vast te stellen voorkomt discussie bij schade.

Zodra u een pand bezit en deze verhuurt, is het van belang welke activiteiten in het pand worden uitgevoerd. Bij verhuur dient u rekening te houden met het risico van aansprakelijkheid als verhuurder van onroerend goed.

Tevens heeft u de mogelijkheid om de huurpenningen mee te verzekeren. 
De bestemming van het pand heeft ook weer zijn weerslag op de premiestelling.

Ook bij de verzekering van het pand spelen preventie-eisen een rol. Denkt u daarbij aan voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen, de elektrische installatie, afvalbehandeling en inbraakpreventie.