Skip to main content

Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering

Een voortijdig verbroken arbeidscontract of een geschil over de huur van een bedrijfspand: in werksituaties kunnen geschillen nogal eens voorkomen. Deze geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost. Soms is deskundige, juridische hulp noodzakelijk. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die u maakt om een juridisch geschil op te lossen.

De zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten.

Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier of met de gemeente, of over een contract.