Skip to main content

Verzuimverzekering

Als werkgever betaalt u bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Dat is voor u een enorm risico. Verzekeraars hebben gezorgd voor verschillende oplossingen die uw risico sterk reduceren en waarbij u uw loonkosten goed kunt calculeren.

Om het financiƫle risico van verzuim af te dekken zijn er meerdere verzekeringsmogelijkheden. Daarbij kunt u ervoor kiezen alleen voor het eerste ziektejaar een verzekering af te sluiten, alleen voor het tweede ziektejaar of voor zowel het eerste als het tweede ziektejaar.

De conventionele dekking van ziekteverzuimkosten vergoedt voor iedere zieke werknemer, per ziektedag, een vooraf overeengekomen percentage van het loon. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de loondoorbetalingsverplichting, minimaal 70%. Als de arbeidsvoorwaarden of CAO een hoger percentage voorschrijven, kunt u kiezen voor 80, 90 of 100% voor het eerste en/of tweede ziektejaar.