Skip to main content

Bedrijfssschadeverzekering

Deze verzekering dekt de schade door  een stilstand na een gedekt evenement, zoals  door brand, storm, diefstal, aanrijding.  Uw bedrijf produceert niets, de omzet loopt terug, uw nettowinst daalt en uw vaste lasten blijven doorlopen. 

Hierbij moet u dus vooraf inventariseren of u na een schade direct door kunt, of dat u snel naar een vervangende locatie kunt verhuizen.
U kunt de periode van stilstand waarover de verzekering dient uit te keren op een uitkeringsduur van 52 weken zetten. Denk u hierbij ook aan het risico dat uw toeleverancier schade lijdt waardoor u geen goederen geleverd krijgt, of als een trekpleister in uw omgeving een calamiteit overkomt waardoor er minder winkelend of recreërend publiek komt.

Voor een continuatie van uw bedrijf na een schade is deze verzekering een must.